Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ (HillHouse Plovdiv)

ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ (HillHouse Plovdiv) – къща за гости, управлявана от "ТЕРАТОМ" ЕООД, ЕИК: 202303165 се ангажира да защитава поверителността на личните данни на своите клиенти и да уведоми своите клиенти относно процеса по събиране, експлоатиране и разкриване на лична информация, касаеща своите клиенти и посетители.

Целта на тази политика за поверителност на личните данни е да Ви информира за практиките на ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ, отнасящи се до събирането, експлоатирането и разкриването на лична информация, която може да бъде предоставена чрез достъпа или използването на нашия сайт или хотелски услуги и свързаните с тях продукти. Осъществявайки нощувка/и в нашата къща за гости и използвайки съответните продукти и услуги, или посещавайки нашия сайт, Вие се съгласявате Вашата лична информация да бъде събрана, използвана и разкривана в съответствие с определените по-долу правила и условия.

Тази политика за поверителност на личните данни  обяснява също така как можете да се свържете с нас ако имате въпрос, както и ако искате да направите промяна или да поискате заличаване на всички лични данни, които ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ може да има за Вас. ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ силно препоръчва да отделите време да прочетете  политика за поверителност на личните данни.

Лична информация

За целите на настоящата политика за поверителност на личните данни, “лична информация” означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Лични данни, които са били неидентифицирани, кодирани или псевдонимизирани, но могат да бъдат използвани за повторно идентифициране на дадено лице, остават лични данни и попадат в приложното поле на ОРЗД.

Лични данни, които са станали анонимни по такъв начин, че лицето не е идентифицирано или вече не може да се идентифицира, вече не се считат за лични данни. За да бъдат данните действително анонимизирани, анонимността трябва да бъде необратима.

Каква лична информация събираме:

Личната информация може да включва най-малко някои от следните:

 • Контактна информация (като име, адрес, имейл адрес и телефонен номер);
 • Доказателство за самоличност (като подпис или номер на паспорт);
 • Финансова информация и информация за разплащане/фактуриране (като номер на кредитна карта / дата на изтичане и кредитна история);

 

Как използваме Вашата лична информация:

Ние използваме вашата лична информация за:

 • Резервация и потвърждение на резервация;
 • Предоставяне на персонализирана комуникация;
 • Предоставяне на своевременни и достоверни услуги;
 • Всичко необходими, свързано с администрирането на тези услуги;
 • Изследване, разработване, управление, опазване и подобряване на тези услуги;
 • Вашето таксуване за използване на нашите продукти и услуги;
 • Събиране на неизплатени дългове;
 • Подпомогне разследването при нарушение на правните норми по отношение на извънредна ситуация, която застрашава живота, здравето или сигурността на индивида.

 

Кога разкриваме лична информация:

Освен с изрично Ваше съгласие ние няма да продаваме, лицензираме, търгуваме или отдаване под наем Вашата лична информация с други физически или юридически лица.

Възможно е да споделяме лична информация с трети лица и / или бизнес партньори ангажирани да ни помогнат в предоставянето на услуги или извършване на една или повече от целите, описани по-горе.

ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ си запазва правото да разкрива лична информация на трети страни ако даден закон, наредба, заповед за обиск, призовка или съдебно разпореждане законно изисква и ни разрешава да го направим.

ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ също така си запазва правото да разкрива и/или прехвърля лични данни към трета страна в случай на планирана или извършена покупка, продажба (включително по ликвидация, реализация, възбрана или отнемане), лизинг, сливане или който и да е друг вид придобиване, продажба, трансфер, пренасяне или финансиране на всички или на част от активи или дялове на ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ, за да може да продължите да получавате същите продукти и услуги от трети лица.

Знание и съгласие

Ние събираме лична информация за Вас, единствено когато доброволно сте ни я предоставили. Обикновено искаме съгласие за използването или разкриването на Вашата лична информация в момента на нейното събиране. При определени обстоятелства може да се търси съгласие след като информацията е събрана, но преди реално тя да се използва (например, когато желаем да използваме информацията за цел, която предварително не е могла да бъде идентифицирана).

Видът на молбата за Вашето съгласие, което бихме изискали до голяма степен ще зависи от чувствителността на личната информация. Вие може да  оттеглите по всяко време съгласието си, предмет на правни или договорни ограничения, но в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си, моля свържете се с нас на или на тел. за връзка: +359 887 258 646.  Ние ще ви информираме за процедурите при оттегляне на съгласието.

ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ заявява, че няма да изисква съгласие от Вас като условие за предоставянето на даден продукт или услуга, както и да изисква съгласие за събиране, използване или разкриване на информация отвъд законовите норми.

 

Използване и разкриване на информация за маркетингови цели

Ако не сте се отказали от получаването на маркетингови материали, ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ може да използва (но без да разкрива) вашата лична информация, за да промотира и маркетира допълнителни стоки, услуги и/или  специални оферти. Ако сте предоставили съгласието си на ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ за това, то ние също може да разкриваме вашата лична информация (включително име, адрес за кореспонденция и адрес на електронна поща) на тези партньори, така че те могат да Ви изпратят рекламни материали директно.

Можете да изберете да не се съгласите да използваме или разкриваме Вашата лична информация за целите на директния маркетинг като посочите предпочитанията си, свързвайки се с нас, както е описано по-долу (виж “Свържете се с нас”).

 

Бисквитки

Нашите клиенти трябва да са наясно, че информация и данни могат да бъдат автоматично събрани чрез стандартната операция от нашите интернет сървъри и чрез използването на “бисквитки”. Събраната по такива начини информация не е лична информация.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се използват за улесняване на постоянния достъп на потребителя. „Бисквитките“ не са програми, които да утежняват системата и или да предизвикват щети. Като цяло, „бисквитките“ работят чрез присвояване на уникален номер на всеки клиент, без  значение мястото за възлагане. Ако не искате информация, събрана чрез използване на бисквитки, проста процедура в повечето браузъри позволява на клиента да откаже или да приеме функцията „ бисквитки“.

 

Как защитаваме вашите лични данни

Ние полагаме всички търговски усилия, за да гарантираме, че личните данни, събрани от вас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана по електронен и хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до избрани служители или представители. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптография, за да защитим личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

 

Връзки към сайтове на трети страни

Сайтът може да предложи връзки с други уеб сайтове на трети лица. Трябва да сте наясно, че операторите на свързани сайтове също могат да събират личните Ви данни (включително информация, получена чрез използване на „бисквитки“), когато се свържете към интернет страниците им. Ние не сме отговорни за това как тези трети страни събират, използват или разкриват Вашата лична информация, така че е важно да се запознаете с техните декларации за поверителност  преди да им предоставите личната си информация.

 

Запазване и съхранение на лична информация

ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ паз Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълни целите, за която тези данни се събират. Съобразно с приложимите закони, Вие давате своето съгласие за тези цели и съгласието Ви остава в сила и след прекратяване на отношенията ни с Вас.

 

Промени в тази политика за поверителност на личните данни

ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ си запазва правото да променя тази политика за поверителност на личните данни по всяко време без предупреждение. В сила е само публикуваната в този сайт (https://www.hillhouse.bg/) политика за поверителност на личните данни.

 

Коригиране или актуализирането на данните

Можете да ни помогнете да поддържаме точността на Вашата лична информация като ни уведомите за всякакви промени в нея. Може да се свържете с нас по всеки един от следните начини или да поискате достъп/коригиране/актуализиране на Вашата лична информация:

E-mail:

Телефон: +359 887 258 646

 

 

Връзка с нас

В случай, че имате въпроси относно тази политика за поверителност на личните данни или ако имате причина да смятате, че ние не се придържаме към нея, можете да се свържете с нас на адрес:

Адрес:  гр. Пловдив, ул. Полк. Бонев №8, ХИЛ ХАУС ПЛОВДИВ (HillHouse Plovdiv)

Телефон:  +359 887 258 646

E-mail: